Misja

W roku 2005 został powołany do życia teatr, którego celem ma być kultywowanie tradycji patriotycznych oraz krzewienie europejskiej kultury w polskim społeczeństwie.

Ideą Teatru Małego jest potrzeba wykreowania wspólnego języka dla tradycji polskiej sztuki i współczesności. Innymi słowy – naszym celem jest przepakowanie wartości polskiej kultury w bardziej zrozumiałą dla młodych pokoleń formę. Uważam bowiem, że młodzi powinni uczyć się na dorobku naszych przodków i dostrzegać ciągłość naszej kultury.

Teatr Mały powstał z potrzeby chwili w celu kultywowania tradycji języka polskiego i naszej narodowej kultury.

Mając na uwadze doświadczenia wyniesione z pracy z młodzieżą a także bogate doświadczenie zawodowe wiem, jak trudno jest nam dotrzeć do współczesnej młodzieży. Dlatego też proponuję Państwu lekcję polskiego w atrakcyjnej dla młodego widza formie.

Wierzę, że teatr jest doskonałą metodą wychowania poprzez sztukę, a także będzie uzupełnieniem lekcji języka polskiego i historii.

Serdecznie zapraszam na spektakle Teatru Małego.